CE ESTE UN ATELIER ȘTIINȚIFIC (EN. SCIENCE SHOP)? - ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE ATELIERELE ȘTIINȚIFICE

Ce este un atelier științific?

Atelierele științifice desfășoară activități de cercetare independente și participative ca răspuns la nevoile exprimate de cetățeni și societatea civilă locală. Cercetătorii colaborează îndeaproape cu organizații din societatea civilă (OSC) sau cu alți membri ai societății pentru a crea noi cunoștințe care pot fi folosite pentru o mai bună înțelegere ori abordare a diverselor aspecte societale.

Atelierele științifice nu sunt niște ateliere propriu-zise, ele ajută la generarea de cunoștințe pentru organizații care nu dispun de resursele ori competențele specializate necesare pentru a face cercetare.

Numeroase ateliere științifice se află în cadrul unei universități sau al unui institut de cercetare, dar pot la fel de bine să fie gestionate de organizații non-profit sau de companii care doresc să împărtășească cu comunitatea locală cunoștinșele de specialitate obținute în urma cercetării.

 

De ce ar avea nevoie o OSC de cercetare?

Cercetarea este un instrument util pentru generarea de cunoștințe și dovezi care se alfă la baza activităților unei organizații din societatea civilă și pentru a produce schimbări în comunitate. De exemplu, cercetarea poate contribui la abordarea unor probleme, poate ajuta organizațiile să înțeleagă mai bine motivațiile și obstacolele cu care se întâlnește publicul lor țintă și poate genera idei noi. Rezultatele cercetării pot fi folosite în dosare de candidatură pentru obținerea de finanțări, pentru a hotărî unde ar fi cel mai bine să se aloce resurse, pentru a sta la baza elaborării de noi produse ori servicii, și chiar pentru a influența politici viitoare.

 

Cine are acces la serviciile unui atelier științific?

Reprezentanți ai organizațiilor din societatea civilă sau ai comunităților locale pot apela la atelierul științific atunci când se confruntă cu o situație în care cercetarea ar putea avea o contribuție pozitivă. Iată câteva exemple: cereri de proiect primite de organizații non-profit care lucrează cu tineri sau în domeniul protecției mediului, asociații de pacienți, cluburi sportive locale. Chiar și un grup de cetățeni care împărtășesc preocuparea pentru un aspect care le afectează comunitatea poate să tragă foloase.

Uneori, atelierele științifice se ocupă de cereri venite de la alte tipuri de organizații, bunăoară companii ori instituții guvernamentale. În aceste cazuri, însă, rezultatele trebuie să acopere o plajă mai largă de interese societale; proiectele atelierelor nu sunt concepute să înlocuiască serviciile de consultanță în cercetare cu plată.

 

Ce fel de cercetare desfășoară atelierele științifice?

Domeniul cercetării care poate fi abordat depinde de competențele de care dispun atelierul și cei care se ocupă de proiectul propus. Unele ateliere se pot concentra pe anumite teme, câtă vreme altele pot aborda o paletă mai largă de cereri.

Odată ce subiectul de studiu este clar definit, se vor selecta cele mai potrivite metode de abordare a cercetării. Acestea pot include de asemenea chestionare, interviuri, grupuri tematice de lucru, cercetare documentară – de exemplu, găsirea unor eventuale cercetări existente deja în domeniu. De colectarea datelor se ocupă mai cu seamă cercetătorul, însă OSC și chiar cetățenii se pot implica. După analizarea datelor, vor fi prezentate rezultatele cercetării și recomandările într-un format ușor de înțeles și de folosit.

Totuși, nu toate atelierele științifice au la bază tehnici de cercetare tradițională. Unele proiecte constau mai curând în consultanță pentru organizații comunitare (sfaturi juridice sau privind dezvoltarea afacerii, de pildă), iar altele au ca rezultat produse concrete, cum ar fi produse tehnice, studii de fezabilitate, site-uri, materiale promoționale sau campanii.

Unele ateliere științifice derulează și alte tipuri de proiecte, de exemplu elaborează resurse educaționale sau oferă alte feluri de activități de consultanță și implicare.

Cine se ocupă de cercetare?

Răspunsul la această întrebare depinde de fiecare atelier științific în parte, însă proiectele pot fi realizate de către studenți sub supravegherea unui coordonator ca parte din temele pentru cursuri sau lucrările de disertație; astfel, lucrând la soluționarea unor probleme reale, studenții dobândesc o experiență valoroasă. Alte ateliere științifice folosesc cercetători ori competențe de cercetare interne.

 

De ce nivel de implicare este nevoie?

Un aspect esențial este acela că cercetarea este participativă și colaborativă, adică presupune implicarea activă a membrilor comunității în cadrul unui parteneriat echitabil și benefic tuturor părților implicate. Atelierul științific colaborează îndeaproape cu organizația din societatea civilă pentru a se asigura că aspectul tratat este bine înțeles și că rezultatele vor aduce un maximum de beneficii. Cu cât se implică OSC mai mult în proiect, cu atât mai utile sunt potențialele rezultate.

Acest tip de cercetare necesită totodată o abordare holistică, și anume luarea în considerare a unei imagini de ansamblu, precum și a perspectivelor altor părți implicate, inclusiv a acelora care pot aduce schimbare pe termen lung, de exemplu politici și factori de decizie.

 

Cât costă, totuși?

De regulă, atelierele științifice își oferă serviciile gratuit. Totuși, în unele cazuri, i se poate cere organizației să acopere mici cheltuieli, cum ar fi cele de transport ori pentru echipament. Dacă proiectul face parte dintr-o inițiativă mai amplă, costurile pot fi acoperite de o subvenție pentru proiect, caz în care atelierul științific se constituie ca partener de proiect. Indiferent care ar fi situația, acest aspect este clarificat în conversațiile inițiale.